Ateliers danse au DCJ / Dansateliers aan DCJ

Pendant l'année scolaire, MoVart organise des cours de danse réguliers dans les locaux du DansCentrumJette. De la danse contemporaine en passant par le hip-hop, par des cours parents-enfants et par un atelier chorégraphique pour adulte, il y en a pour tous les âges et pour tous les goût.

Door het jaar organiseert MoVart danslessen in DansCentrumJette: van initiatie in de hedendaagse dans tot hip hop, danslessen voor ouders en kind en een atelier choreografie voor jongeren en volwassenen.


SEPTEMBRE/ER 2019 - JUIN/NI 2020


----- LUNDI / MAANDAG -----

Adolescents / Tieners (11+ ans/jaar) --- Contemporary Dance (technique)
17:30 - 18:30


----- SAMEDI / ZATERDAG -----

Parents-Enfants --- Eveil corporel / Body awakening
09:45 - 10:45
135€ année/jaar

4-5 ans/jaar --- Dance and Visual Arts
11:00-12:15
150€ année/jaar

6-10 ans/jaar --- Creative contemporary dance
(débutants/beginners)
13:30 - 14:30
135€ année/jaar

8-12 ans/jaar Creative contemporary dance (avancés/gevorderd)
14:45-16:15
200€ année/jaar

----- MENSUEL / MAANDELIJKS -----
(un samedi par mois / een zaterdag per maand)

Adultes / volwassenen (+16) ---- Dance intensive (differentes modules/verschillende modules)
16:30 - 20:30
200€ année/jaar

Pour tous les ateliers / voor elke dansatelier:
ASSURANCE / VERZEKERING
25€ par personne / per persoon


LIEU: Danscentrumjette, rue E. Van Cauwenberghstraat 55, 1080 Molenbeek (métro Belgica)

INSCRIPTIONS / REGISTRATIE: movart.brussels@gmail.com

Ateliers Speelse Dans

Wij werken wekelijks samen met BROM, de Brede School van Molenbeek. We verzorgen verschillende ateliers danslessen tijdens en na de schooluren.

Organisé par BroM - De Brede School van Molenbeek - Ces ateliers de danse ont lieu les après-midis de la semaine hors temps scolaire. Données par des membres de l’équipe MoVart, les ateliers s’adressent aux enfants des associations IBO à Molenbeek. Une Association qui s’occupe du temps extra scolaire des enfants de plusieurs écoles néerlandophones de Molenbeek: Regenboog School, Sint Albert School, Klimpaal School, Vierwinden School, Imelda School...

BougeMoVeBeweeg! - Zomerstage - Stage d'été

Enfants / kinderen 7-12 ans/jaar

01 - 05 juillet 2019
08 - 14 juillet 2019

MoVart organise chaque été, en collaboration avec les Ateliers d'Art Contemporain de la ville de Bruxelles, un stage de création chorégraphique de deux semaines pour les enfants de 7 à 12 ans.
La première semaine se déroule dans les locaux de l'Académie des Beaux Arts. Nous y apprenons à nous connaître et nous explorons, avec les enfants, les outils et les méthodes qui permettent la création chorégraphique. La semaine se termine par une présentation des créations des participants.
La deuxième semaine, nous partons en résidence dans un gîte à la campagne ardennaise. Nous y développons les idées chorégraphiques des participants en se basant sur l'apprentissage reçu la première semaine. Nous apprenons également à vivre ensemble et à se placer dans un cadre de création où nous pouvons expérimenter les idées de chacun. A la fin de la semaine, nous accueillons les parents sur place et nous leur présentons les créations (en solo et en groupe) des enfants, pour ensuite partager un moment d'échange convivial et de retrouvaille.

01 - 05 juli 2019
08 - 14 juli 2019

MoVart organiseert elke zomervakantie een stage van twee weken waarbij we de focus leggen op het zelf- creëren van choreografieën. Hiervoor vertrekken we steeds vanuit een andere discipline: schilderen (de voetjes in een verfbad onderdompelen en een choreografie uittekenen), de ruimte (wat start als tikkertje kan uitmonden in een groepscompositie zoals een bijennest of een wervelwind) of muziek. We laten ons inspireren door verhalen, foto’s, video’s, tekeningen en onze omgeving. Enkele basisprincipes uit de hedendaagse dans worden verkend: vloerwerk, contactimprovisatie, leid- en volgsystemen, improvisatie aan de hand van dagdagelijkse voorwerpen of vanuit de verbeelding van de kinderen.
De eerste week vindt plaats in de lokalen van de academie de Bozar en de tweede week zijn we in residentie in een gîte in de Ardennen. We ronden de stage af met een presentatie van de verschillende creaties die de kinderen ontwikkeld hebben. Hiervoor nodigen we de ouders ter plaatsen uit.

Inscriptions / registratie: info@aacb.be

Stages

Les vacances scolaires sont l'occasion pour MoVart d'organiser des stages de danse contemporaine. Nous essayons régulièrement de proposer des thèmes différents ainsi que des collaborations avec d'autres disciplines artistiques (art plastique, vidéo...). C'est l'occasion pour les habitués de nos cours de venir expérimenter la pratique de la danse et de la création chorégraphique dans une temporalité différente mais aussi, pour les nouveaux venus, de découvrir pendant une semaine le fonctionnement de notre pédagogie.

Tijdens schoolvakantie geeft MoVart een stage van hedendaagse dans. We proberen steeds nieuwe thema's voor te stellen en andere artistieke disciplines hierbij te integreren. Op deze manier kunnen de kinderen zowel zelf dansen als een choreografie creëren.

Dansateliers in scholen

Ondersteund door VGC en in samenwerking met BROM -de Brede school van Molenbeek, organiseren de artiesten van MoVart dansateliers in verschillende Nederlandstalige scholen te Molenbeek (Klimpaal School, Windkind School, Paruck School…)In deze ateliers werken de artiest en de leerkracht samen. Door dans als uitgangspunt te kiezen is het mogelijk de fysieke en mentale ontwikkeling van de kinderen op een andere manier te bevorderen.

Subsidié par VGC et en collaboration avec BroM - De Brede School van Molenbeek, des artistes de l’équipe MoVart organisent des ateliers de danse dans plusieurs écoles néerlandophones de Molenbeek (Klimpaal School, Windkind School, Paruck School…). Le partenariat, qui chaque fois se crée entre l’artiste danseur et l’enseignant, permet de raffiner et développer une attention particulière à la danse comme outil pédagogique pour le développement physique et psychique de l’enfant.

SuperVliegSuperMouche

Invitée par le Centre Culturel de Forest - Le Brass - L'équipe MoVart sera dans la programmation de SuperVliegSuperMouche, au parc de Forest (Bruxelles) avec une installation pour les tout petits et un VliegBal pour toute la famille!

Uitgenodigd door het Cultureel Centrum Vorst - Le Brass - zal MoVart op het programma staan van SuperVliegSuperMouche in het park van Vorst (Brussel), met een installatie voor de allerkleinste en een VliegBal voor heel de familie!

SuperVliegSuperMouche

Partners

BroM - Brede school van Molenbeek
AACB: BougeMoVeBeweeg! Stage d'été
Recyclart: Disco Kids
La Bellone: Petit goûter de la Poésie, atelier danse et écriture
Centre Culturel de Forest, Le Brass: Dimanches Atomix / SuperVliegSuperMouche
ATL Service Jeunesse de Molenbeek: Festival Octopus
Musée d'Ixelles: HOP - expo pour enfants sur le mouvement